Doradztwo i badania

Nasi Klienci często oczekują od nas doradztwa związanego z funkcjonowaniem swojej firmy.

Możliwość przedyskutowania różnych wariantów i opcji pozwala na znalezienie nowych rozwiązań, dzięki którym podnosimy efektywność organizacji, jej poszczególnych zespołów oraz jakość oferowanych usług.

Osiągnięcie kluczowej przewagi na rynku, jaką jest wysoka jakość i efektywność jest wynikiem dobrego zaplanowania długoterminowych i systematycznych działań z pogranicza optymalizacji struktury, weryfikacji procesów i procedur. Planowanie celów, analiza aktualnej sytuacji, zaprojektowanie systemu działań uwzględniających różne płaszczyzny, weryfikacja tych działań i przygotowanie systemu motywacyjnego jest inwestycją, która procentuje przez lata.

Oferujemy:
  • przygotowanie i wdrożenie systemów rozwoju jakości obsługi Klienta
  • prowadzenie badań weryfikujących jakość i zarządzanie ich wynikami w organizacji
  • przygotowanie i wdrożenie standardów obsługi Klienta
  • przygotowanie, wdrożenie i zarządzanie systemem rozwoju kompetencji wewnątrz organizacji oraz jego ewaluacjęa
  • outsourcing wybranych procesów
  • budowę / optymalizację struktury organizacyjnej
  • przygotowanie / optymalizację procesów zarządczych
logo