Zdrowy - aktywny - efektywny pracownik

Jednym z najczęściej podawanych przez pracowników pozafinansowych czynników motywacyjnych jest atmosfera w pracy i środowisko w jakim pracują.

Wnętrze w jakim pracujemy, jego wyposażenie np. krzesło czy biurko, a także nasza kondycja fizyczna stanowią ważny element poprawiający lub obniżający naszą efektywność. Mogą one stanowić bardzo ważny element motywacyjny.

Prowadzimy u naszych Klientów kompleksowe programy, w ramach których diagnozujemy dwa obszary: otoczenie w jakim pracują ludzie i aktualny stan zdrowia oraz kondycję fizyczną pracowników. Na tej podstawie przygotowujemy propozycję działań i narzędzi, które pracodawca może zaoferować pracownikom uzyskując w zamian ich większą motywację i efektywność.

Zarządzanie przestrzenią i kondycją pracowników może stać się istotnym elementem budowania kultury organizacyjnej i lojalności pracowników a także wpływa na postrzeganie przez nich standardów i jakości realizowanych w firmie.

logo