Warsztaty rozwojowe

Prowadzimy warsztaty, podczas których sięgamy do źródeł własnej mocy, wyzwalając potencjał uczestników i pozwalając im odnaleźć w sobie zasoby do tego, żeby ich życie stało się pełne i szczęśliwe.

Pracujemy nad poczuciem mocy, wewnętrzną siłą, nad przekonaniami ograniczającymi i wzmacniającymi, nad nawykami, nad świadomością własnych kompetencji, nad odcinaniem pępowiny, nad odnajdywaniem energii i wewnętrznego rytmu w ciele.

logo