Przejdź do strony: Motywacja

Zastosowanie Reiss Motivation Profile

W indywidualnym rozwoju managera - pozwala:

 • lepiej zrozumieć siebie i swój styl zarządzania
 • lepiej poznać swoje predyspozycje i mechanizmy funkcjonowania
 • zdiagnozować źródła ewentualnych problemów i konfliktów
 • wyznaczyć najkorzystniejszy sposób utrzymania własnej motywacji i energii do działania

 

 

W pracy nad motywacją zespołu - ułatwia:  

 • przydzielanie zadań zgodnie z talentami i wewnętrznymi potrzebami pracowników
 • komunikację z pracownikami i pomiędzy nimi
 • podejmowanie trafnych decyzji personalnych
 • stworzenie warunków pracy sprzyjających wzrostowi automotywacji członków zespołu
 • dobranie skutecznych narzędzi motywacyjnych

 

 

W rekrutacji - pozwala na:  

 • wybór kandydata w oparciu o najkorzystniejszy profil motywacyjny do realizacji zadań określonych do danego stanowiska
 • trafniejszy wybór kandydatów
 • lepsze poznanie możliwości i rzeczywistych preferencji kandydatów

 

 

W life coachingu (indywidualnym, par, rodzinnym) - wspomaga:  

 • poznanie swojego stylu funkcjonowania w relacjach pozazawodowych - w związku, w relacjach koleżeńskich
 • radzenie sobie ze stresem i proces dbania o siebie
 • przełamywanie sytuacji konfliktowych i problematycznych
 • dotarcie do swoich talentów i potencjału
 • profilowanie kariery zawodowej
Multimedia:

  

 

Publikacje o RMP:

logo