Rozwój managerów

Ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą od managerów. Managerowie są siłą napędowa organizacji i to oni ją kształtują.

Manager to nie stanowisko, to zespół umiejętności kierowania ludźmi i zarażania ich pasją realizowania misji i wizji firmy, w której pracują. Najważniejszym narzędziem managera jest on sam - to jego praca nad sobą, nad swoimi kompetencjami oraz świadomość wpływu jaki może wywierać na zespół stanowi kluczowy element w rozwoju jego i jego ludzi.

Jeżeli szukasz szkoleń, dzięki którym manager zdobędzie informacje na temat teorii zarządzania to chętnie udostępnimy Ci wybrane pozycje z naszej biblioteki albo przeprowadzimy krótką prelekcję.

Natomiast jeżeli chcesz żeby Twoi managerowie wiedzieli po co i jak stosować teorię w praktyce oraz stali się najlepszymi narzędziami Twojej organizacji to zapraszamy na nasze sesje warsztatowe. Będzie to jeden
z etapów podróży w rozwoju managera, która zmienia bezpowrotnie.

Pracujemy nad:
  • budowaniem świadomości wpływu managera, jego   sposobu myślenia i funkcjonowania jako głównego   narzędzia zarządzania
  • rozbijaniem obiekcji i przekonań, które blokują rozwój
  • wyposażeniem w umiejętności stosowania najważniejszych   narzędzi managerskich: np. informacji zwrotnej, technik   motywacyjnych, planowania i rozliczania, delegowania,   prowadzenia efektywnych spotkań, zarządzania zmianą
  • przygotowaniem do objęcia nowych obszarów
  • przygotowaniem sukcesji lub objęcia po raz pierwszy   stanowiska managerskiego
  • radzeniem sobie ze stresem oraz, konfliktem
Prowadzimy w tym zakresie:
  • szkolenia
  • sesje coachingowe
  • indywidualne sesje rozwoju poszczególnych kompetencji
logo